► Sự Kiện

Vòng Quay Chuột Ù 29/12/2022

12/29/2022 9:12 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00 ngày 29/12/2022.

- Kết thúc: 14:59 ngày 05/01/2023.

 Nội dung

Vòng Quay Chuột Ù đã quay trở lại với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi. Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia vòng quay.