► Sự Kiện

Vòng Quay Chuột Ù (Webshop) 18/08/2022

8/17/2022 12:16 PM

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00 ngày 18/08/2022.

- Kết thúc: 14:59 ngày 25/08/2022.

 Phần quà

Sự kiện Vòng Quay Chuột Ù với hàng loạt các vật phẩm hấp dẫn không thể bỏ qua đây các Hiệp Khách ơi. Các vật phẩm Hiệp Khách có cơ hội nhận được khi tham gia sự kiện:


Chi tiết hình ảnh và chỉ số Thời Trang Kỵ Sĩ La Mã: