► Sự Kiện

Webshop & Flashsale 02/03 - 09/03

3/2/2023 10:29 AM

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 02/03.

- Kết thúc: 14:59, ngày 09/03.

 

 Nội dung

Webshop của Hiệp Khách Mobile đã quay trở lại với những gói vật phẩm hấp dẫn đi kèm theo đó là mức giá hợp lý, các Hiệp Khách còn chờ gì nữa mà không sắm ngay cho mình những vật phẩm yêu thích thôi nào.

 Mục Ưu Đãi

Thời gian giới hạn Thời gian giới hạn Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá đã giảm Giới hạn/1 DzoID
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 20
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 20
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 20
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 540,000 0
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 189,000 0
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 189,000 0
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 189,000 0
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 126,000 2
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 58,000 2
2023-03-02 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 153,000 2

 

 Mục Giới Hạn

Thời gian giới hạn Thời gian giới hạn Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá đã giảm Giới hạn/1 DzoID
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 100,000 5
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
250,000 0
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 105,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 105,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 105,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 420,000 10
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B. 300,000 5
2023-03-02 15:00:00 2023-03-06 14:59:59 Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) B 3 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B. 300,000 5
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 168,000 1
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 89,000 1
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 112,000 1
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Linh Thể Xí Nga 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 200,000 25
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Linh Thể Minh Thử 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 200,000 25
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Linh Thể Hùng Miêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 200,000 25
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Linh Thể Lam Lang 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 200,000 25
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Linh Thể Vân Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 200,000 25
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Linh Thể Hắc Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 200,000 25
2023-03-06 15:00:00 2023-03-09 14:59:59 Hiệu Ứng Đặc Biệt 1 1 Khi dùng sẽ nhận được các hiệu ứng trong 30 ngày như sau:
1. Tăng 8% ATK Tối Thiểu.
2. Tăng 8% ATK Tối Đa.
3. Tăng 13% S.Thương V.Công Tối Thiểu.
4. Tăng 13% S.Thương V.Công Tối Đa.
5. Tăng 15% DEF.
6. Tăng 200 Thêm S.Thương (Cao Thủ).
7. Tăng 200 Giảm S.Thương (Cao Thủ).
8. Tăng 800 HP.
9. Tăng 600 MP.
320,000 1

 

Ghi chú: 

- Hướng dẫn về Webshop >>xem tại đây<<

- Các trang phục có số lượng giới hạn cũng như giới hạn mua trên tài khoản (ví dụ: Chỉ bán 10 bộ và chỉ 10 ID khác nhau mua mỗi ID 1 bộ)

- Hướng dẫn về Dzoví và cách mua DzoDong/DzoCoin >>xem tại đây<<.

- Giftcode có thời gian sử dụng đến: 23:59, 09/03.

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048