► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 08/06 ~ 15/06

6/8/2023 3:25 PM

Cập nhật mới Cửa Hàng Hiệp Khách Mobi tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: từ 15:00 ngày 08/06/2023. Kết thúc 14:59, ngày 15/06/2023. (Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 12/06).

** Lưu ý:

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Số Lượng Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60,000 60,000 20
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60,000 60,000 20
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60,000 60,000 20
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 150,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 150,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 150,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 540,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí (Vũ khí +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ (Phòng cụ +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức (Trang sức +20 không thể dùng). 210,000 189,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64,444 58,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170,000 153,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 189,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 100,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 126,000 1
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 140,000 126,000 1

Mục Giới Hạn:

Thời gian mở bán Thời gian mở bán Tên vật phẩm Số Lượng Mô Tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250,000 100,000 5
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600,000 250,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150,000 105,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150,000 105,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150,000 105,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa (Trang bị +20 không thể dùng). 600,000 420,000 10
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300,000 150,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450,000 225,000 0
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210,000 168,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112,000 89,000 1
2023-06-08 15:00:00 2023-06-12 14:59:59 Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140,000 112,000 1
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang (Thời trang +20 không thể dùng). 600,000 360,000 10
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 600,000 420,000 10
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 420,000 294,000 10
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 300,000 255,000 20
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa (Có thể dùng với Hộ Linh Phù). 210,000 179,000 20
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Nhẫn) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 nhẫn Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Bảo Hạp Chu Ma (Khuyên) A 5 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 khuyên Xích Chu ~ Thiên Ma A. 600,000 300,000 5
2023-06-12 15:00:00 2023-06-15 14:59:59 Hiệu Ứng Đặc Biệt 2 1 Khi dùng sẽ nhận được các hiệu ứng trong 30 ngày như sau:
1. ATK vật lý + 5%
2. ATK kỹ năng + 10%
3. DEF + 10% (bao gồm cả chỉ số trang bị)
4. HP +500
5. MP +300
300,000 210,000 1

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048