► Thông Báo

Hoàn Tất Bảo Trì HKM Ngày 07/04/2023

4/7/2023 12:01 PM

Bảo trì ngày 07.04.2023 đã hoàn tất, tham gia game ngay nào Hiệp Khách.

Nếu có phát sinh xảy ra, Hiệp Khách vui lòng nhắn tin về CSKH Dzogame hoặc Fanpage ngay!
 
Xem thông tin các sự kiện đã được liệt kệ tại: https://www.facebook.com/photo?fbid=620677306740929&set=a.472082211600440
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048