► Thông Báo

Tổng Kết Chuỗi Sự Kiện Fanpage

12/26/2022 9:16 AM

 Danh sách sự kiện Fanpage tuần 22/12/2022:

- Đua TOP lực chiến S10.

- Đua TOP bang S10.

- Thỏa sức sáng tạo chỉ số trang phục.

- Lời chúc đêm giáng sinh.

- Noel giảm giá cực êm.

  Kết quả tổng kết:

- Danh sách sự kiện "Noel giảm giá cực êm": Noel Giảm Giá Cực Êm - các Đại Hiệp có thể khiếu nại trong 48h sau đó sẽ tiến hành trao quà qua thư.

- Lời chúc đêm giáng sinh - các Đại Hiệp nhắn tin về Fanpage kèm hình chụp bình luận của mình và nhận code.

- Đua TOP lực chiến S10 - các Đại Hiệp có thể khiếu nại trong 48h sau đó sẽ tiến hành trao quà qua thư.