► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 28/03 ~ 04/04

3/27/2024 1:40 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 28/03/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 04/04/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 01/04/2024).

** Lưu ý:

- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong (7 ngày). 170.000 153.000 1 All
14 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 28/03/2024
(15:00:00)
04/04/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 All
2 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 All
3 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 210.000 0 All
4 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 300.000 0 All
5 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang
(Thời trang +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 All
6 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Hắc Long Võ Sĩ S 1 Thời trang Hắc Long Võ Sĩ S.
- Giảm Thương Boss 15%
- Giảm Thương Cao Thủ 10%
- Tăng S.Thương Boss 15%
- Hồi HP 10%
- DEF 10%
1.600.000 640.000 5 All
7 28/03/2024
15:00:00
01/04/2024
14:59:59
Trưởng Lão Võ Sĩ S 1 Thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ S.
- Tăng HP 8%
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Xuyên DEF 5%
- Tỉ Lệ Chí Mạng 8%
- S.Thương Chí Mạng 8%
1.800.000 720.000 5 All
8 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 All
9 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Hộ Linh Phù 50 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
3.000.000 900.000 10 All
10 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Phúc Vận Phù A 10 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
600.000 300.000 10 All
11 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Phúc Vận Phù B 10 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
420.000 210.000 10 All
12 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Phúc Vận Phù A 5 Tăng 12% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
300.000 210.000 20 All
13 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Phúc Vận Phù B 5 Tăng 9% tỉ lệ cường hóa
(Có thể dùng với Hộ Linh Phù).
210.000 179.000 20 All
14 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Chu Thần
(Nhẫn) B
3 Nhận được ngẫu nhiên:
1 Nhẫn Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 All
15 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Chu Thần
(Khuyên) B
3 Nhận được ngẫu nhiên:
1 khuyên Xích Chu ~ Thần Ma B.
600.000 300.000 5 All
16 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Chu Ma
(Dây Chuyền) A
5 Nhận được ngẫu nhiên:
1 dây chuyền Xích Chu ~ Thiên Ma A.
700.000 350.000 5 All
17 01/04/2024
15:00:00
04/04/2024
14:59:59
Bảo Hạp Chu Ma
(Yêu Bài) A
5 Nhận được ngẫu nhiên
1 yêu bài Xích Chu ~ Thiên Ma A.
800.000 400.000 5 All

 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048