► Sự Kiện

QUÀ NẠP DZOVI NGÀY 27/05 - 30/05/2023

5/27/2023 2:53 AM

Cơ hội nhận ngay các vật phẩm, tài nguyên giúp nhân vật trải nghiệm trong Hiệp Khách Mobile mạnh mẽ hơn!
 
Thời gian sự kiện:
 - Thời gian bắt đầu: 00:00, ngày 27/05/2023
 - Thời gian kết thúc: 23:59, ngày 30/05/2023
 
Cách chơi:
 - Hiệp Khách mỗi 1 lần nạp 480 KC, Hiệp Khách sẽ được nhận gói quà tương đương lần lượt: [I], [II], [III].
 - Ví dụ: Hiệp Khách nạp 480 KC lần đầu tiên trong ngày thì Hiệp Khách sẽ nhận được mốc quà "480 KC lần 1 [I]". Nạp 480 KC lần thứ 2 trong ngày sẽ nhận được 2 mốc quà: "480 KC lần 1 [I]" và "480 KC lần 1 [II]".
 - Sau thời gian sự kiện, BQT sẽ tiến hành tổng hợp danh sách đủ điều kiện và tiến hành phát quà thủ công.
 
Ngày
Yêu cầu
Thưởng
Ghi chú
Lựa chọn 1 Số lượng Lựa chọn 2 Số lượng
Ngày 27/05
480 KC lần 1 [I] Phúc Vận Phù A 1 Phúc Vận Phù A 1 1 lần/nhân vật
480 KC lần 2 [II] Sức Ngọc B 10 Ngự Ngọc B 10 1 lần/nhân vật
480 KC lần 3 [III] Bảo Hạp Chu Thần (Khuyên) A 1 Rương Thức Tỉnh Thạch 3 1 lần/nhân vật
Ngày 28/05
480 KC lần 1 [I] Lam Tinh Thạch 5 Lam Tinh Thạch 5 1 lần/nhân vật
480 KC lần 2 [II] Vũ Khí Phù 10 Phòng Ngự Phù 10 1 lần/nhân vật
480 KC lần 3 [III] Hộ Linh Phù 5 Phúc Vận Phù S 1 1 lần/nhân vật
Ngày 29/05
480 KC lần 1 [I] Bảo Hạp Ngọc B~SR 3 Bảo Hạp Ngọc B~SR 3 1 lần/nhân vật
480 KC lần 2 [II] Phúc Vận Phù A 2 Sức Ngọc B 10 1 lần/nhân vật
480 KC lần 3 [III] Phúc Vận Phù S 1 Rương Thức Tỉnh Ti 3 1 lần/nhân vật
Ngày 30/05
480 KC lần 1 [I] Tử Tinh Thạch 5 Tử Tinh Thạch 5 1 lần/nhân vật
480 KC lần 2 [II] Bảo Hạp Hỏa Huyết SR 1 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên SR 1 1 lần/nhân vật
480 KC lần 3 [III] Bảo Hạp Chu Thần (Nhẫn) A 1 Rương Thủy Tinh 3 1 lần/nhân vật
 
Thời gian phát quà:
 - Thời gian tổng kết sự kiện dự kiến: 31/05.
 - Thời gian cập nhật "Lựa Chọn Quà" từ các Hiệp Khách: 31/05 - 01/06.
 - Thời gian phát quà dự kiến: 02/06.
 
Hướng dẫn nạp trên DzoVi:
 - Bước 1: Nạp DzoDong/DzoCoin thông qua https://vi.dzogame.vn/nap-tien (yêu cầu đăng nhập).
 - Bước 2: Chọn game và thông tin, sử dụng DzoDong/DzoCoin mua gói Kim Cương phù hợp với yêu cầu sự kiện thông qua https://vi.dzogame.vn/nap-tien-game
 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048