► Tính Năng Khác

Bộ Sưu Tập Vật Phẩm Thưởng

1/11/2023 5:30 PM

 

           

 Tổng Quan

 - Ra mắt 4 loại phù mới dùng trong vật phẩm thưởng.

- Rất cần thiết để tham gia các content PVP,PVE

- Kích hoạt bằng cách sở hữu các loại Phù tại cửa hàng hoặc qua sự kiện Fanpage.

 

 

 

 Giao Diện

- Bấm vào Icon Bộ Sưu Tập:

- Khi mở lên sẽ có giao diện như sau :