► Sự Kiện

Bang Hội Tranh Hùng 12/01/2023

1/11/2023 9:24 AM

BANG HỘI TRANH HÙNG

 Thời Gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 12/01/2023.

- Kết thúc: 10:00 ngày 26/01/2023.

 Nội Dung

Các Hiệp Khách đã tham gia vào bang hội và tiến hành tham gia bang chiến với số lần tương ứng sẽ nhận được các phần thưởng to bự.

 Hướng Dẫn

 Phần Thưởng

- Tham gia bang chiến 1 lần - 30.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 2 lần - 5.000 Tinh Phiến

- Tham gia bang chiến 3 lần - 20 Khí Ngọc C + 50.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 5 lần - 20 Ngự Ngọc C + 50.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 7 lần - 20 Sức Ngọc C + 50.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 10 lần - 10 Mảnh Thủy Tinh Khí Phù + 100.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 13 lần - 10 Mảnh Thủy Tinh Hộ Phù + 100.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 16 lần - 10 Mảnh Thủy Tinh Sức Phù + 100.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 20 lần - 03 Hộ Linh Phù + 200.000 Vàng

- Tham gia bang chiến 25 lần - 1000 Hồng Ngọc + 300.000 Vàng

 
 
 

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048