► Sự Kiện

Chinh Phục Đông Lãnh 08/09/2022

9/6/2022 11:42 AM

 

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 08/09/2022

- Kết thúc: 07:00 ngày 21/09/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách tham gia Đông Lãnh theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

Hướng dẫn Đông Lãnh.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

+ Hoàn thành Đông Lãnh 1 lần: 05 Sư Tử Hống.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 2 lần: 02 Phúc Vận Phù C.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 3 lần: 01 Hộ Linh Phù.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 4 lần: 2666 Tinh Phiến.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 5 lần: 10 Ngự Ngọc C.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 6 lần: 04 Mảnh Thủy Tinh Hộ Phù.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 8 lần: 10 Sức Ngọc C.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 10 lần: 06 Mảnh Thủy Tinh Sức Phù.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 12 lần: 02 Phúc Vận Phù B.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 14 lần: 750 Hồng Ngọc.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

 Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 04/05/2022

- Kết thúc: 07:00 ngày 19/05/2022.

 Giới Thiệu

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách tham gia Đông Lãnh theo yêu cầu sự kiện sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn theo từng mốc.

Hướng dẫn Đông Lãnh.

 Giao Diện

- Bấm vào nút giao diện Tổng >> chọn nút Sự Kiện.

 Hướng Dẫn

+ Hoàn thành Đông Lãnh 1 lần: 05 Sinh Tử Phù.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 3 lần: 03 Phúc Vận Phù C.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 5 lần: 05 Sư Tử Hống.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 7 lần: 05 Dịch Chuyển Phù.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 10 lần: 2000 Tinh Phiến.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 12 lần: 20 Sức Ngọc C

+ Hoàn thành Đông Lãnh 14 lần: 500 Hồng Ngọc.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 16 lần: 01 Phúc Vận Phù B.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 18 lần: 03 Mảnh Thủy Tinh Hộ Phù.

+ Hoàn thành Đông Lãnh 20 lần: 01 Bảo Hạp Khí Sơ Thiên S.

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

 
 

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.

Fanpage: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

Nhóm thảo luận: Hiệp Khách Mobile Dzogame - Group

Youtube: Hiệp Khách Mobile - Dzogame

CSKH: Website hỗ trợ hoặc hotline 0988.222.048