► Thú Cưng

Trang Bị Thú Cưỡi/Thú cưng

12/8/2022 10:54 AM

 

 Cách Nhận - Sở Hữu

  • Mở hạp tại cửa hàng.
     
  • Tham gia các sự kiện tại Fanpage. 

 Nội Dung 

Với giao diện mới của Thú Cưng/Thú Cưỡi cho phép các Đại Hiệp trải nghiệm tính năng trang bị mới cho cả 2 con sen yêu quý.