► Tính Năng Khác

Bát Đại Kỳ Bảo

12/15/2022 4:33 PM

 

 Tổng Quan

 - Là tính năng nâng cao chỉ số lực chiến và các chỉ số thuộc tính khác.

- Rất cần thiết để tham gia các content PVP,PVE

- Chỉ mở khi đã đạt level 210 và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.

- 1 nhân vật sẽ mở khóa được 8 kỳ bảo.

- Kỳ Bảo có 8 phần vũ khí :