► Sự Kiện

Giang Hồ Lệnh 12/01/2023

1/11/2023 10:40 AM

Thời gian

- Bắt đầu: sau bảo trì ngày 12/01/2023

- Kết thúc: 08:00 ngày 02/02/2023

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Hiệp Khách hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu sẽ được điểm Giang Hồ Lệnh để đổi các phần quà hấp dẫn theo từng cấp. 

Hướng dẫn

 Chọn vào mục Giang Hồ Lệnh trên giao diện nhân vật.

Hoàn thành các nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ tuần theo yêu cầu để nhận điểm Giang Hồ Lệnh.

* Gói vật phẩm hỗ trợ :

Hiệp Khách vào Cửa Hàng >> Phúc Lợi >> Giang Hồ Lệnh có mở bán những vật phẩm hỗ trợ Hiệp Khách tham gia sự kiện Giang Hồ Lệnh.

Vật Phẩm

Mô tả

Giá

(Kim Cương)

Điểm Giang Hồ Lệnh

Nhận được 60 điểm Giang Hồ Lệnh.

300

Gói Thanh Huy

Kích hoạt phần thưởng "Cao cấp" trong Giang Hồ Lệnh.

450

Gói Xích Huy

1000 điểm Giang Hồ Lệnh

1.800

Nhận 150% điểm Giang Hồ Lệnh nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thời trang Lưu Kim Mật Phong S

 

Thời Trang [Chân] Áo Choàng Dracula
Thời Trang Nam Thời Trang Nữ